שינוי חברתי

תנועת אומ"ץ מובילה לשינוי חברתי סביבתי ע"י מאבק ציבורי ומאבק משפטי באפליית אנשים באשר הם והן על ידי שינוי בחקיקה, למניעת עוולות חברתיות.

המגזר השלישי | אחריות חברתית